A Biogrowshop.sk webáruház Szerződési feltételei

1. Fogalommeghatározás

eladó – a biogrowshop.sk webáruház üzemeltetője
vásárló – az a természetes vagy jogi személy, aki üzleti kapcsolatot létesített az eladóval
áru – a biogrowshop.sk webáruházban értékesített termékek vagy szolgáltatások
megrendelés – az áruértékesítés alapját képező adásvételi szerződés

2. Megrendelés

A megrendelés webáruházban történő vásárlás esetén a megrendelés megerősítésével, illetve a termék telefonon vagy e-mailben történő megrendelésével jön létre.

3. A megrendelés törlése

a) A vásárló jogosult arra, hogy indoklás nélkül törölje a megrendelését, ha az eladó nem teljesíti az egyeztetett termékszállítási feltételeket.

b) Az eladó jogosult arra, hogy törölje a megrendelés egészét vagy annak egy részét, ha a vásárló hamis vagy félrevezető személyes adatokat adott meg a megrendelésében, vagy ha már nem gyártják vagy szállítják a terméket, vagy jelentős mértékben megváltozott a termék nagykereskedelmi ára. Az eladó köteles erről haladéktalanul értesíteni a vásárlót, és egyeztetni vele a további lépéseket. Abban az esetben, ha a vásárló már megfizette a vételár egy részét vagy egészét, azt 14 naptári napon belül visszautaljuk a bankszámlájára vagy más módon visszatérítjük a vásárlónak.

4. Elállás az adásvételi szerződéstől

a) Telephelyünkön történő személyes termékátvétel esetén a vásárló nem állhat el az adásvételi szerződéstől.

b) A jogszabályi előírások alapján a vásárlónak a termék átvételétől számított 14 napon belül joga van elállni az adásvételi szerződéstől. A jogszabályban előírt határidőn belüli elállásra az alábbi feltételek vonatkoznak:
– a vásárló mielőbb értesíti az eladót elállási szándékáról beleértve a megrendelés számát, a vásárlás időpontját és a bankszámlát, ill. a címet a vételár visszafizetéséhez,
– ha a vásárló már átvette a terméket, visszaküldi az eladó címére,
– a terméknek eredeti, sértetlen csomagolásban kell lennie, nem lehet sérült vagy használt állapotú,
– a terméknek hiánytalannak kell lennie beleértve a vásárlást igazoló bizonylatot,
– a vásárló ajánlott postai küldeményben, biztosítva küldi vissza a terméket az eladónak, nem utánvéttel.

c) Az eladó a fenti feltételek teljesülése esetén legkésőbb a termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül visszafizeti a termék vételárát, mégpedig átutalással a vásárló bankszámlájára vagy postai csekken. Bármely feltétel elmulasztása esetén az eladó visszaküldi a terméket a vásárlónak (a vásárló költségére).

d) Abban az esetben, ha a vevő a megrendelés előzetes törlése nélkül nem veszi át a csomagot, felszólítjuk a sikertelen kézbesítéssel okozott költségek megtérítésére! Az adott vevő bármely további megrendeléseit az eladó nem fogadja el.

5. Teljesítési feltételek, fizetési és szállítási feltételek

a) A megrendelt terméket a rendelkezésre álló készletektől, az eladó lehetőségeitől és a gyártó általi szállítástól függően a lehető legrövidebb időn belül szállítjuk. A megrendelések teljesítési ideje általában a visszaigazolástól számított 1–5 munkanap. Hosszabb teljesítési idő esetén az eladó erről haladéktalanul értesíti a vásárlót.

b) A termék vételárának megfizetése – a vásárló választásától függően – utánvéttel vagy az eladó bankszámlájára történő átutalással történik.

c) A teljesítési helyet, ill. a termékátvétel helyét a vásárló adja meg a rendelés során.

A személyes átvétel időpontját e-mailben vagy telefonon előre egyeztetjük.
A megrendelést akkor tekintjük teljesítettnek, ha a vásárló átveszi a terméket. A kézbesítési címre történő szállításról az eladó gondoskodik. A szállítási díjat a Szlovák Posta árjegyzéke alapján (https://cennik.posta.sk/) teljes egészében a vásárló fizeti, igény esetén futárszolgálattal is szállítunk.  Külföldi szállítás esetén az eladó a küldemény tömege és a rendeltetési országban érvényes szállítási feltételek alapján egyedileg számítja ki a postaköltséget. Külföldi kézbesítés esetén a megrendelés összegét előre utalással kell teljesíteni, a kölcsönösen egyeztetettek alapján. Csomagolási költséget nem számítunk fel.

6. Felelősség kizárása

Az eladó nem vállal felelősséget az adásvétel tárgyában bekövetkezett károkért, annak hiányosságáért, sem a szállítónak felróható szállítási késedelemért. Az eladó nem vállal felelősséget a kézbesítés elmaradásáért, amennyiben a megrendelő hibás szállítási címet vagy telefonszámot adott meg vagy a vásárló nem tartózkodott a tervezett szállítási időben az általa megadott szállítási címen.

7. Garancia és reklamációk

a) A vásárló az átvételt követően köteles azonnal megvizsgálni a terméket. Abban az esetben, ha a küldeményben vagy a termékben olyan jelentős mechanikai sérülést észlel, amely nyilvánvalóan a szállítás során keletkezett, és a vevő átveszi a küldeményt, minőségi kifogást emelhet, de csak abban az esetben, ha legkésőbb a küldemény átvételét követő  48 órán belül értesíti erről az eladót, ellenkező esetben megszűnik az igénye.

b) A minőségi kifogásra a szokásos reklamációs lépések vonatkoznak. A termékre vállalt jótállási idő megegyezik a csomagolásán feltüntetett lejárati idővel. A vásárló köteles tiszta, sértetlen állapotban, eredeti csomagolásban visszajuttatni a kifogásolt terméket az eladónak beleértve a vásárlást igazoló bizonylatot.

c) A termék mechanikai vagy nem megfelelő kezelése esetén a jótállási igény megszűnik. A jótállás nem terjed ki a természeti katasztrófa okozta termékhibákra és sérülésekre.

d) Jogosulatlan igényérvényesítés esetén a vásárló köteles megtéríteni az ügyintézéssel kapcsolatos költségeket.

8. Záró rendelkezések

A vásárló a megrendelés megerősítésével kijelenti, hogy mielőtt kitöltötte a megrendelő adatait, elolvasta és elfogadta a jelen szerződési feltételeket. A fentiek nem érintik a vásárló azon jogait, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló, többször módosított Tt. 634/1992. sz. törvény alapján illetik meg őt az eladóval szemben. A jelen feltételek betartásának elmulasztásából eredő esetleges jogvitákra a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyv és Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései irányadók.