Faktúračna adresa:

Seedstore s.r.o.
Levočská 4
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 46 690 239
DIČ: 2023604484
IČ DPH: SK2023604484

Prevádzka: 

Biogrowshop
Levočská 4
08001 Prešov
SLOVENSKO

Bankové spojenie:

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2137 9070
BIC: CEKOSKBX – Čsob banka

IBAN: SK60 8330 0000 0026 0067 5422
BIC: FIOZSKBA – Fio banka

Kontaktné informácie:

Email: info@biogrowshop.sk
Skype: Biogrowshop.Slovensko
Mobil:  0918 811 757